PARTICIPA A LA NOSTRA WEB


Metal.lúrgiques i metal.lúrgics, afiliades i afiliats, podeu participar a la nostra web enviant la vostra informació, opinió, sugerències i links al nostra #MailParticipatiu webmetallcgt@gmail.com.
Entre totes i tots farem de la nostra web una eina de lluita, solidaritat i cultura llibertària.

Secretaria de Comunicació de la FEMEC-CGT

Comentaris